fbpx
06/09/2022

Có những loại trang web thường gặp nào?

Các loại trang web phổ biến nhất là blog, trang thương mại điện tử, danh mục đầu tư trực tuyến và trang web của công ty, nhưng còn có một số loại khác.
14/07/2022

Website thương mại điện tử là gì và Cách xây dựng một website thương mại điện tử (2022)

Hiểu đơn giản, website thương mại điện tử hoạt động trên mạng internet và người dùng sẽ thực hiện giao dịch thông qua nó.